Landsbygdens Folk

Landsbygdens Folk (LF) är Finlands främsta svenskspråkiga landsbygdstidning. LF är Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:s medlemstidning och når alla finlandssvenska lantbrukare (ca 14.500).

Allmänt

UtgivareSvenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
ChefredaktörMicke Godtfredsen
Antal nr/år48 (4 dubbelnummer)
Upplaga7100
Prenumerationspris109 euro/helår, 67 euro/halvår inkl. moms

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressFredriksgatan 61
00100 Helsingfors
e-post: redaktion.lf (at) slc.fi
tfn 09 - 586 0460
fax 09 - 694 1358
Epostmicke.godtfredsen(at)slc.fi
Telefon09 5860 4628
Prenumerationerhttp://www.landsbygdensfolk.fi/lf_prenumerera.asp
AnnonserAnnonschef Bjarne Jansson
bjarne.jansson (at) slc.fi
tfn 09 - 5860 4630
fax 09 - 694 1358
Webbplatswww.landsbygdensfolk.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige